Ifoam Asia Organic Youth Forum Pre-Tour

Ifoam Asia Organic Youth Forum Pre-Tour

[09122018] at Provincial Capitol of Mis. Or. Provincial Farmer’s Market – Governor Bambi Emano’s advocacy on Organic Farming leads profit and good sales for Organic Farming Practitioners of the whole province of Misamis Oriental....

Chika chika habang nag hahalat kan ibang participants. Kaipohan sana talaga ninda nin tao na mapaliwanag nin tama asin malinaw, nin paluway luway para maintindihan an 7 dimensional principles na syang nga seserbing guiya sa mga saradit / tios na paraoma. #darfo5...