News & Updates

Chika chika habang nag hahalat kan ibang participants. Kaipohan sana talaga ninda nin tao na mapaliwanag nin tama asin malinaw, nin paluway luway para maintindihan an 7 dimensional principles na syang nga seserbing guiya sa mga saradit / tios na paraoma. #darfo5...

Bislig Organic Song by Jed Madela

Bislig Organic Song by Jed Madela

"Organic farming is our key our tool to sustainability be the pride of our country to till the land responsibly from from the fruits of our land and the fish in the sea to wonders of nature and magic they bring ... The Organic City of Asia, The City of Bislig" Let's...