Chika chika habang nag hahalat kan ibang participants. Kaipohan sana talaga ninda nin tao na mapaliwanag nin tama asin malinaw, nin paluway luway para maintindihan an 7 dimensional principles na syang nga seserbing guiya sa mga saradit / tios na paraoma.
#darfo5
#gappa
#lgugoamoafp